فوتر2

گروه تولیدی حسینی – طراحی و اجرا مجتمع هنری نگاره

اصفهان- خیابان امام خمینی- خیابان ۱۲ بهمن- بعد از چهار راه اول- پلاک ۲۶
۰۹۱۳۲۰۸۲۸۵۱
۰۳۱-۳۳۸۷۹۳۶۶

ساعات کاری ما

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۱۸
پنج شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۳

اصفهان- خیابان امام خمینی- خیابان ۱۲ بهمن- بعد از چهار راه اول- پلاک ۲۶
۰۹۱۳۲۰۸۲۸۵۱
۰۳۱-۳۳۸۷۹۳۶۶

ساعات کاری مجموعه

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۱۸
پنج شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۳

گروه تولیدی حسینی – طراحی و اجرا مجتمع هنری نگاره

اصفهان- خیابان امام خمینی- خیابان ۱۲ بهمن- بعد از چهار راه اول- پلاک ۲۶
hmcgrp1395@gmail.com
۰۹۱۳۲۰۸۲۸۵۱
۰۳۱-۳۳۸۷۹۳۶۶

ساعات کاری مجموعه

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۱۸
پنج شنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۳

گروه تولیدی حسینی – طراحی و اجرا مجتمع هنری نگاره

hmcgrp1395@gmail.com
۰۳۱-۳۳۸۷۹۳۶۶
۰۹۱۳۲۰۸۲۸۵۱